Civillietā par kopīpašuma apsaimniekošanas maksas parādu piedziņu tiesa konstatē, ka prasītājam bija zudušas prasības tiesības pret atbildētāju.

zudusas-prasibas-tiesibas