Ziņas par dzīvesvietas reģistrāciju var aizstāt ar aktuālo informāciju. Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.

Zinas-par-dzivesvietas-registraciju-var-aizstat-ar-aktualo-informaciju