Autors: Ilze ŠTEINFELDE
Datums: 19.10.2016
Izdevums: Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai

  1. gadā VID laikus neatmaksāja 14,2 miljonus eiro pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli
Deklarācija un čeki

Foto: Māris Kaparkalējs

Valsts ieņēmumu dienests (VID) nav nodrošinājis vienlīdzīgu attieksmi pret nodokļu maksātājiem un nav laikus atmaksājis 57,1 miljonu eiro, tajā skaitā 14,2 miljonus eiro par pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), norāda Valsts kontrole (VK).

Tā raizējas, vai nākamgad, kad saistībā ar izmaiņām neapliekamā minimuma piemērošanā iesniedzamo deklarāciju skaits varētu dubultoties, VID spēs atmaksu veikt laikā. Turklāt pastāv bažas, ka tādā gadījumā iedzīvotāji nesamierināsies ar pacietīgu gaidīšanu kā līdz šim, bet gan pieprasīs maksāt viņiem nokavējuma naudu tāpat, kā to dara VID par laikā nesamaksātiem nodokļiem.

Triju mēnešu laikā no gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienas VID ir jāatmaksā IIN radusies starpība, ja rezumējošā kārtībā aprēķinātais nodoklis ir bijis mazāks nekā avansā samaksātais. Pērn VID saņēma 583 tūkstošus šādu deklarāciju (par trim iepriekšējiem gadiem kopā), šā gada deviņos mēnešos – 640 tūkstošus deklarāciju, kurās lūgta atmaksa.

VK norāda, ka 2015. gada sākumā situācija ar IIN pārmaksu atmaksas procesu ir bijusi sliktāka nekā 2014. gadā, jo no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam 22% gadījumu pārmaksas atmaksa netika veikta laikā. Atbilstoši VID sniegtajam skaidrojumam pārmaksu atmaksas termiņi 2015. gadā netika ievēroti, jo iesniegto pieprasījumu pārmaksas atmaksai skaits pieaudzis par 24%, salīdzinot ar 2014. gada atbilstošo periodu, kamēr VID darbinieku skaits ir samazinājies.

Taču arī 2014. gadā VID ne visos gadījumos spēja laikus atgriezt atpakaļ pārmaksāto nodokli. VK secinājusi, ka 2014. gadā IIN pārmaksas atmaksa kavējās vidēji 13 dienu.

VID skaidro, ka šogad situācija ir uzlabojusies, jo šā gada 13. oktobrī pārmaksas atmaksa bija kavēta 66 gada ienākumu deklarācijām, deklarācijās norādītā aptuvenā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa uz atmaksu – 7615 eiro. Aptuvenais vidējais kavēto dienu skaits šīm deklarācijām – 56 dienas. Atmaksas kavējums esot bijis saistīts ar deklarācijām pievienoto attaisnojuma dokumentu nepilnīgu noformēšanu un nepieciešamību precizēt iesniegtās deklarācijas.

Pērn VID nespēja laikā atmaksāt 14,2 miljonus eiro par pārmaksāto IIN, un līdz ar to nodokļu maksātājiem iespējamā nesamaksātā nokavējuma nauda ir 14,3 tūkstoši eiro, aprēķinājusi VK, pamatojoties uz likuma Par nodokļiem un nodevām 28. panta otro daļu. Šis likuma pants nosaka: ja pārmaksātās nodokļu summas nepamatoti netiek atmaksātas likumā noteiktajā termiņā, atmaksājamo summu palielina par trim piektdaļām no šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas (tas ir, 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda), ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri, aprēķinot to no pārmaksāto nodokļu maksājumu summas par katru nokavējuma dienu.

Savukārt VID skaidro, «ka saistībā ar gada ienākumu deklarācijā rezumējošā kārtībā aprēķinātā un avansa kārtībā samaksātā (ieturētā) iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpības summas atmaksas kavējumu normatīvajos aktos nav noteikts aprēķināt nokavējuma naudu par katru nokavējuma dienu».

Līdz ar to iznāk paradoksāla situācija – VID no komersantiem par laikus nesamaksātiem nodokļiem iekasē nokavējumu naudu 0,05% dienā no parāda pamatsummas, bet iedzīvotājiem par laikus nesaņemtu atmaksu nokavējuma naudu neaprēķina.

VID gan šīs bažas noraida, jo esot uzsācis vairākas iniciatīvas, lai nekavētu avansa kārtībā samaksātā (ieturētā) iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpības atmaksas.