Kāda sieviete ir pārsteigta par vēstuli, ko saņēma no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), jo nosūtījusi vairākas paciņas ar dažādām savas ģimenes lietām, tostarp bērnu apģērbu un apaviem. Dienesta pārstāvji brīdinājuši, ka sievietei var tikt noteikta administratīvā atbildība, ja viņa nereģistrēs saimniecisko darbību vai arī nesniegs paskaidrojumus par nereģistrēšanas iemesliem. VID skaidro, ka pat trīs vai piecas nosūtītas paciņas liecina par iespējamu komercdarbību.

Pēc piecām paciņām saņem VID vēstuli

Kāda Facebook lietotāja raksta, ka saņēmusi no VID vēstuli par to, ka 2015.gadā pa pastu ar pēcapmaksu sūtījusi piecas paciņas. «Attiecīgi tagad no manis pieprasa, lai nomaksāju par to nodokļus un veicu saimnieciskās darbības reģistrēšanu. Jāsniedz arī paskaidrojums.»

Turklāt nodaļa, kurā sievietei jāsniedz paskaidrojums, esot Kuldīgā, kaut arī viņa deklarēta Rīgā.

VID esot brīdinājis, ka saimnieciskās darbības nereģistrēšanas gadījumā vai nesniedzot paskaidrojumu par saimnieciskās darbības nereģistrēšanas iemesliem, sieviete var tikt saukta pie administratīvās atbildības.

Mamma norāda, ka paciņās sūtījusi dažādas savas ģimenes lietas, tostarp bērnu apģērbu un apavus.

Citi diskusijas dalībnieki norāda, ka ir šokā par šādu VID rīcību.

Daļa iesaka ignorēt šādu VID vēstuli, bet citi rekomendē atbildēt.

Kāda sieviete raksta: «Ārprāts. Pilnīgi kaunu pazaudējuši… Ar tādiem sīkumiem ņemas, bet, kur miljoni tiek vienā naktī nozagti, tur nekā…» Arī cita brīnās par dienesta rīcību: «Nopietni?! 😀 Valsts nebeidz pārsteigt!»

«Valsts ar grib procentiņu no pārdotās kurtkas, kurpītēm un lokotāja. Ko domā, tu viena par nopelnīto naudu končas ēdīsi? Kungi arī grib,» raksta kāda lietotāja. Līdzīgās domās ir kāda cita sieviete: Pilnīgs murgs! Kur mēs dzīvojam? Uz kurieni šī valsts dodas?»

Iespējama komercdarbība

Bet VID Sabiedrisko attiecību daļā TVNET skaidroja, ka trīs vai piecas nosūtītas paciņas liecina par iespējamu komercdarbību.

Ko nosaka likums?

VID skaidroja, ka par fiziskās personas saimniecisko darbību, pirms kuras sākšanas ir jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Turklāt fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tiek veikti trīs un vairāk darījumu taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos, kā arī, ja darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Daļa nodokļus nemaksā

VID atzīst: nav noslēpums, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji nodarbojas ar e-komercijas darījumiem, taču dažādu apsvērumu dēļ nav reģistrējuši VID savu saimniecisko darbību un nodokļus nemaksā. Tostarp likums saka, ka jāreģistrējas, vēl pirms sākts gūt regulārus ienākumus ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, turklāt par nereģistrētu saimniecisko darbību likuma normas paredz personu sodīt.

Tiesa, pretēji sabiedrībā dzirdētiem pieņēmumiem, kas saka – sods ir neizbēgams, praksē tā nebūt nenotiek. VID izvērtē tā rīcībā esošo informāciju un aicina privātpersonas sniegt paskaidrojumu – tas nozīmē, ka, saņemot no VID vēstuli, cilvēkam jāsazinās ar VID, lai apstiprinātu vai argumentēti noliegtu, ka konstatētie darījumi saistīti ar personas komercdarbību.

Ja fakti un skaidrojumi tomēr liecinās, ka darbība vērsta uz ienākumu gūšanu, tad VID aicinās cilvēku reģistrēt saimniecisko darbību un izvēlēties tai piemērotu nodokļu nomaksas režīmu. Ieņēmumu dienestā norādīja, ka VID rīcībā ir informācija par darījumu skaitu, kas veikti 2015.gadā, un VID veicamo ikdienas preventīvo pasākumu lokā ietilpst iespējamās nereģistrētās saimnieciskās darbības apzināšana, līdz ar to VID var sazināties ar personu, lūdzot izvērtēt informāciju, sniegt paskaidrojumu un nepieciešamības gadījumā reģistrēt saimniecisko darbību.

Norādītas kontaktpersonas

VID nosūtītajā paziņojumā tiek norādīts, ka neskaidrību gadījumā nodokļu maksātājs tiek aicināts vērsties rakstiski vai personīgi Kuldīgā, vai elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu vai drošu elektronisko parakstu. Personai ir piedāvāti visi iespējamie varianti saziņai ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Dienestā arī vērsa uzmanību, ka vēstulē vienmēr tiek norādīts tā sagatavotājs un tālruņa numurs, kur nepieciešamības gadījumā nodokļu maksātājs var sazināties ar vēstules sagatavotāju un noskaidrot visus neskaidros jautājumus.

Avots: TV NET