EIRO TEMĪDA informē: Saeima 2014. gada 25.septembrī galīgajā lasījumā pieņēmusi būtiskas izmaiņas privātpersonu un uzņēmumu maksātnespējas regulējumā.

Svarīgākās izmaiņas fizisko personu maksātnespējas procesā:

– no 7114 eiro līdz 5000 eiro tiek samazināta minimālā prasījuma summa maksātnespējas procesa uzsākšanai

– samazināti maksātnespējas procesa termiņi, respektīvi, iziskajām personām, kas ikmēneša maksājumu pēc bankrota procedūras spēs segt vienas trešdaļas apmērā no ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no minimālās mēnešalgas valstī, parādu dzēšana nosakāma šādi: „Parādsaistības no 5000 līdz 100 tūkstošiem eiro – gads, 100 – 300 tūkstoši – divi gadi, 300 tūkstoši un vairāk – trīs gadi

– tiks ieviests “nolikto atslēgu princips”. Tas nozīmē, ka, pārdodot mantu, kas kalpojusi kā nodrošinājums, atlikušās parādnieka saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiks dzēstas. Šāda kārtība attieksies tikai uz gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots viņa vienīgais mājoklis. Likuma grozījumi arī paredz dzēst ne tikai parādnieka saistības, bet arī ar to saistītos galvojumus. Šīs izmaiņas attieksies uz nākotnes kredītiem.

Svarīgākās izmaiņas juridisku personu maksātnespējas procesā:

– tiks ierobežots izsoļu reiderisms, tātad, iespējas uzņēmuma īpašniekiem un vadībai iztukšot uzņēmumu pirms maksātnespējas

– tiks izveidota jauna nodaļa par valdes locekļu atbildību maksātnespējas procesā

– grozījumi noteiks, ka parādniekam (maksātnespējīgam uzņēmumam) turpmāk juridiskās personas maksātnespējas pieteikums būs tiesai nekavējoties, ja pastāvēs kāda no trīs likumā minētajām pazīmēm. Proti, ja parādnieks nespēs ilgāk nekā divus mēnešus nokārtot savas parādsaistības vai saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam nepietiks aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai arī, ja parādnieks nespēs nokārtot tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) pasākumu plānā noteiktās saistības

– no likuma izslēgta norma, kas juridiskās personas maksātnespējas procesā ļautu pildīt pienākumus administratoram, kurš pirms tam jau strādājis uzņēmuma TAP
Informācijas avots: http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/22586-saeima-pienem-butiskas-izmainas-privatpersonu-un-uznemumu-maksatnespejas-regulejuma