Pēc Lozes pieteikuma Satversmes Tiesa vērtēs kasācijas sūdzības termiņu – uzskata, ka 20 dienu termiņš kasācijas sūdzības iesniegšanai ir nesamērīgi īss, ja pilns spriedums ir tik juridiski sarežģīts un apjomīgs dokuments, ka tiesa to esot gatavojusi vairāk nekā gadu.
 
pec-lozes-pieteikuma-st-vertes-kasacijas-terminu