Skaidrojums par autortiesībām veidots, balstoties uz Bernes konvencijas par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, Latvijas Republikas Satversmes un Autortiesību likuma, kā arī no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK „Par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā” normām un juridiskajā literatūrā un tiesu praksē sniegtiem šo tiesību aktu komentāriem un interpretācijas.

Skaidrojums_par_autortiesibam