Prezidente un iekšpolitika. Žurnālistiem, kas intervējuši prezidenti, ir labi pazīstams auksti metāliskais tonis, kāds ieskanas viņas balsī, kad Vairai Vīķei-Freibergai uzdotais jautājums nav patīkams. Taču nevienu pārmetumu viņa neuztver tik sāpīgi kā apgalvojumus, ka nav pietiekami darbojusies valsts iekšpolitikā. Bet kā bija patiesībā? Vērtējiet paši!

Prezidente-un-iekspolitika