Piespiedu nomas maksas iekasēšana ‘Pilsētas zemes dienestam’ izvēršas 50 000 eiro sodā, PTAC piemēro sodu un uzliek tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgas komercprakses īstenošanu.

sods-par-piespiedu-nomu