Personas datu apstrādes likums – 12.10.2017. Valsts sekretāru sanāksmē atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais Personas datu apstrādes likuma projekts (likumprojekts), kurā regulēta Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Personas-datu-apstrades-likums