Parādnieki sūdzas par piedzinēju ieturētajām nepamatoti lielām summām – kāpēc reizēm rodas situācijas, ka no cilvēku ienākumiem ietur nepamatoti lielas summas – to cenšas noskaidrot Tiesībsarga birojs.

Paradnieki-sudzas-par-piedzinejiem