Par darījumiem ar kriptovalūtu un nodokļiem – Valsts ieņēmumu dienesta komentāri par regulējumiem, kas attiecas uz kriptovalūtas izmantošanu.

Par-darijumiem-ar-kriptovalutu-un-nodokliem