Likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktais maksimālais izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs ir piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamo valsts kompensāciju aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. Tādējādi, pieaugot minimālajai mēneša darba algai līdz 360 euro, palielinās izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs. Jāņem vērā, ka kompensācijas apmērs palielināts tikai personām, kas par cietušajiem atzītas pēc 2015.gada 1.janvāra.

Valsts kompensāciju izmaksā cietušajiem, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, cietušajam nodarīti vidēja smaguma, smagi miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai  dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Svarīgi minēt, ka valsts kompensāciju iepriekš minētajos gadījumos iespējams saņemt arī pirms ir pieņemts notiesājošs spriedums un pat gadījumā, kad vainīgā persona nav noskaidrota!

Aicinām griezties pie EIRO TEMĪDA juristiem, kas konsultēs visos jautājumos, kas saistīti ar valsts kompensāciju pieprasīšanu un izmaksu. PIERAKSTĪTIES UZ KONSULTĀCIJU “EIRO TEMĪDA” juridiskajā birojā iespējams zvanot pa tālruni: 67270292 vai 29180099. Mēs atrodamies: Aleksandra Čaka ielā 83/85 6.birojā (3.stāvs), Rīgā.