Palīdzība un padomi ES pilsoņiem un viņu ģimenei

Eiropas Savienības informācijas un padomu apkopojums ES pilsoņiem un viņu ģimenei pieejams:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm