Pabalsti par bērnu sociāli neapdrošinātai personai (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) – informatīva tabula ar pabalstiem atbilstoši bērna vecumam

pabalsti2017