Pa kluso pārdota mantota īpašuma daļa – mantinieks nevar pārdot mantojuma daļu neinformējot citus mantiniekus, kam uz mantojuma daļām ir izpirkuma tiesības.

pa-kluso-pardota-mantota-ipasuma-dala