Metafiziskās apsūdzības – advokāte aicina tiesas aizdomaties, par to, ka viens no iemesliem, kādēļ sabiedrība neuzticas tiesu varai, ir komunikācijas jautājums, tsk. tiesu varas spēja paskaidrot sabiedrībai spriedumus – kāpēc tiesa ir lēmusi tā un nevis citādi.

Metafiziskas-apsudzibas