Mantojuma pieņemšanas veidi: mantošana pēc līguma – atraidīt mantojumu līgumiskais mantinieks var vienīgi tad, ja šāda tiesība viņam ir paredzēta pašā līgumā. Ievērojot to, ka ar šādas tiesības esamību mantojuma līgums maz ar ko atšķirsies no testamenta, cilvēki tik sarežģītu procedūru kārtot negrib. Savukārt, ja šāda tiesība līgumā nav pielīgta, potenciālais mantinieks riskē pieņemt mantojumu ar saistībām, kuras mantojuma atstājējam radušās starp līguma parakstīšanu un viņa nāvi.

Mantojuma-pienemsanas-veidi-pec-liguma_