• Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas pieteikums tiesai
  • Sūdzība par administratora rīcību
  • Kreditora pieteikums
  • Pārstāvība kreditoru sapulcēs
  • Saistību dzēšanas plāns

Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu noteikts parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj veikt parādu saistību izpildi. Tā var tikt pasludināta gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.  Tiesību zinātnieki ir atzinuši,1 ka maksātnespēja ir labākais veids, kā fiziskajai personai dot iespēju atjaunot tās maksātspēju un pilntiesīgi atgriezties civiltiesiskajā apritē. Šādam viedoklim var piekrist. Jo tikai maksātspējīga persona var būt ekonomiski drošs darījuma partneris un sabiedrības pārstāvis, kas pilda uzņemtās saistības.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Palīdzam plānot un uzsākt fiziskas un juridiskās personas maksātnespējas procesus. Iegūstam visus nepieciešamos maksātnespējas pieteikumam pievienojamos dokumentus no valsts un pašvaldību iestādēm un kreditoriem. Pārstāvam parādnieku, kreditoru visā procesa gaitā līdz maksātnespējas procesa pabeigšanai.

Svarīgi:

  • Par fiziskās personas maksātnespējas subjektu var kļūt fiziskā persona, kas pēdējo 6 mēnešu laikā ir bijusi LR nodokļu maksātāja (arī, ja maksāts nekustamā īpašuma nodoklis) un kura nonākusi finansiālās grūtībās. Process nav piemērojams individuālajiem komersantiem.
  • Juridiskās personas maksātnespējas procesu piemēro attiecībā uz juridisko personu, personālsabiedrību, individuālo komersantu, ārvalstī reģistrētu personu, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un citiem likumā noteiktiem speciāliem subjektiem.
  • Fiziskās personas maksātnespējas procesu var ierosināt, ja jums ir:

–        Samazinājušies ienākumi

–       Palielinājies parādu slogs

–       Saistības pārsniedz EUR 7114 (un tām ir iestājies izpildes termiņš)

–       Nespēja segt tekošos maksājumus

–       Gatavība pārdot visu mantu

–       Gatavība 1/3 no ienākumiem ik mēnesi atdot kreditoriem (vai vismaz 1/3 no min algas)

–       Gatavība savus personas datus publiskot maksātnespējas reģistrā

  • Lai ierosinātu fiziskās personas maksātnespējas procesu, jāsamaksā valsts nodeva 71,14 EUR apmērā, kā arī vienreizēja administratora atlīdzība 640 EUR apmērā.  Ja kreditors vēlas ierosināt parādnieka – juridiskas personas maksātnespējas procesu, maksājama valsts nodeva 355,72 EUR apmērā.

 

Noderīgas saites:

Maksātnespējas reģistrs. http://www.ur.gov.lv/maksatnespeja.html

Maksātnespējas administrācija. http://www.mna.gov.lv/

Administratoru asociācija. http://www.administratori.lv/lv/news

Pārrobežu maksātnespēja. http://www.tm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/tiesiska-sadarbiba-civillietas/parrobezu-maksatnespeja