Mājokļa iegāde – kas jāzina un jādara, lai izvairītos no riskiem – lielākoties cilvēki iegādājas mājokli otrreizējā tirgū, un tas nozīmē, ka šim nekustamajam īpašumam ir īpašuma tiesību vēsture, kas var slēpt dažādus riskus un sarežģījumus.

Majokla-iegade-kas-jazina