Mainīs kārtību apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai – Ministru kabinets (MK) 11.07.2017. sēdē apstiprinājis MK noteikumus “Kārtība, kādā aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, paredzot izmaiņas esošajā kārtībā un precīzāk nosakot māju pārvaldnieku pienākumus.

Mainis-kartibu-apsaimniekosanas-maksas-aprekinasanai