Likumu izmaiņas 2019. gada 1. janvārī – kā jau esam pieraduši katru gadu  – jauns gads, jauni likumi! Un kā jau katru gadu mēs rūpējamies, lai mūsu klienti un lasītāji būtu lietas kursā par šīm izmaiņām!

Pirmkārt visi grozījumi tiek publicēti “Latvijas Vēstneša” oficiālajā vietnē – vestnesis.lv

Līdz gada nogalei klajā nāks vēl vairāki oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidieni, kuros tiks izsludināti jaunie tiesību akti. Tikai gada nogalē būs noslēgts to tiesību aktu saraksts, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Tātad − šis saraksts joprojām ir atvērts papildinājumiem.

Vienkopus šie grozījumi ir atrodami vietnē – likumi.lv – Stājas spēka

Savukārt tiesību akti kuri zaudē spēku ar 2019. gada 1. janvāri atrodams vietnē – likumi.lv – Zaudē spēku

Ar grozītā tiesību akta tekstu tādā redakcijā, kādā tas būs spēkā 01.01.2019., vietnē likumi.lv var iepazīties jau tagad − grozītā tiesību akta sadaļā “Attēlotā redakcija > Nākotnes”.

Turpinot iepriekšējos gados iedibināto praksi, “Latvijas Vēstneša” portāls veido 2019. gada izmaiņu apkopojumu atsevišķā publikāciju sarakstā. Publikācijas apvieno temats “Spēkā no 2019. gada janvāra”. Skaidrojumu saraksts līdz pat janvāra beigām regulāri pieaugs – lvportals.lv – Spēkā no 2019. gada janvāra