Laulāto mantiskās attiecības laulību šķirot – Civillikumā noteikts, kad bijušajam laulātajam ir, un kad nav pienākuma dot līdzekļus iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai otram bijušajam laulātajam.

laulato-mantiskas-attiecibas-laulibu-skirot