Latvija padomju Aizspogulijā – valsts pārvaldes paralēlā pasaule – kāda ir padomju loma Latvijas valsts pārvaldē un budžeta līdzekļu dalīšanā, kāda ir to atbildība (vai precīzāk tās trūkums)?

Latvija-padomju-Aizspogulija