Kas kļūst par uzņēmējiem? Visbiežāk – cilvēki, kuriem ir vēlme labi dzīvot, bet mēdz gadīties arī, ka cilvēki kļūst par uzņēmējiem, jo paliek bez darba, vai gluži vienkārši grib realizēt savas idejas vai pierādīt sevi.

Kas-klust-par-uznemeju