EIRO TEMĪDA iesaka: LV portālā pieejams noderīgs skaidrojums, kas jāzina par uzvārda maiņu pēc laulības reģistrācijas vai pēc laulības šķiršanas. Pieejams: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268763-laulibas-registracija-vai-skirsana-kas-notiek-ar-uzvardiem/

Aicinām griezties pie EIRO TEMĪDA juristiem, kas piedāvā palīdzību laulības līguma sastādīšanā, analīzē un noslēgšanā pie notāra, laulības līguma reģistrāciju Laulāto mantisko attiecību reģistrā un citos publiskajos reģistros. Palīdzēsim taisnīgi un saskaņā ar likumu sadalīt laulāto kopmantu ārpustiesas ceļā savstarpēji vienojoties un strīdu gadījumā – tiesas ceļā. PIERAKSTĪTIES UZ KONSULTĀCIJU “EIRO TEMĪDA” juridiskajā birojā iespējams zvanot pa tālruni: 67270292 vai 29180099. Mēs atrodamies: Aleksandra Čaka ielā 83/85 6.birojā (3.stāvs), Rīgā.