EIRO TEMĪDA juridiskais birojs piedāvā juridisko palīdzību privātpersonām un uzņēmumiem civillietās, krimināllietās un administratīvās lietās. EIRO TEMĪDA sniegs juridisku padomu, pārstāvēs jūsu intereses tiesā un citās valsts iestādēs, sagatavos līgumu un citu dokumentu projektus visdažādākā rakstura lietās.

 

Vairāk par EIRO TEMĪDA piedāvātajiem pakalpojumiem un par svarīgāko saistībā ar tiem skatīt:

AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLLIETĀ https://advokati-juristi.temida.lv/aizstaviba-kriminallieta/

BĒRNA UN VECĀKU TIESĪBAS https://advokati-juristi.temida.lv/berna-un-vecaku-tiesibas-2/

DARBA STRĪDI https://advokati-juristi.temida.lv/darba-stridi/

DARĪJUMI AR ĪPAŠUMU https://advokati-juristi.temida.lv/ipasuma-pirksana-pardosana-un-davinasana/

PAKALPOJUMI UZŅĒMĒJIEM https://advokati-juristi.temida.lv/juridiskie-pakalpojumi-uznemumiem/

LAULĀTO MANTISKĀS ATTIECĪBAS https://advokati-juristi.temida.lv/laulato-mantiskas-attiecibas/

LAULĪBAS ŠĶIRŠANA https://advokati-juristi.temida.lv/laulibas-skirsana/

LĪGUMU IZSTRĀDE, ANALĪZE https://advokati-juristi.temida.lv/ligumu-izstrade-analize-redigesana/

MAKSĀTNESPĒJA, BANKROTS https://advokati-juristi.temida.lv/maksatnespeja-bankrots/

MANTOŠANA https://advokati-juristi.temida.lv/mantosana/

STRĪDI AR BANKĀM, AIZDEVĒJIEM https://advokati-juristi.temida.lv/stridi-ar-bankam/

STRĪDI AR CEĻU POLICIJU https://advokati-juristi.temida.lv/stridi-ar-celu-policiju/

STRĪDU RISINĀŠANA, TIESVEDĪBA https://advokati-juristi.temida.lv/stridu-risinasana-tiesvediba/

CITI PAKALPOJUMI https://advokati-juristi.temida.lv/zaudejumu-piedzina/

Pieteikties uz konsultāciju EIRO TEMĪDA juridiskajā birojā iespējams zvanot pa tālruni: 67270292 vai 29180099. Mēs atrodamies Aleksandra Čaka ielā 83/85 6.birojā (3.stāvs), Rīgā.

Ja šobrīd juridiska palīdzība Jums nav nepieciešama, aicinam sekot EIRO TEMĪDA draugiem.lv lapai www.draugiem.lv/eirotemida vai facebook labai www.facebook.com/advokati.juristi.temida , kur Jūs regulāri informēs par jaunumiem tiesību zinātnē, publicēs vērtīgus skaidrojumus un noderīgas saites.