Kad cerību zaudēs pēdējais dons Kihots… – Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas skolotājas Rutas Zimnohas viedoklis, kas liek aizdomāties par situāciju mūsu izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā.

Kad-ceribu-zaudes-pedejais-dons-Kihots