Kā nosaka saskarsmes tiesības? – Saskarsmes tiesības realizēšanas kārtību nosaka vecāki, savstarpēji vienojoties, vai tiesa (izprasot bāriņtiesas atzinumu).

Ka-nosaka-saskarsmes-tiesibas