• Pārstāvība komerciālos strīdos ārpus tiesas, tiesā un  šķīrējtiesā
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma dibināšanai (statūti, dibināšanas līgums u.c.)
 • Pamatkapitāla palielināšana, samazināšana, kapitāldaļu atsavināšana
 • Uzņēmumu pirkšanas – pārdošanas noformēšana
 • Strīdu risināšana starp komercsabiedrību dalībniekiem
 • Pārstāvība strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts darba inspekciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru u.c. valsts un pašvaldības iestādēm
 • Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma sastādīšana
 • Pārstāvība tiesiskās aizsardzības procesā, maksātnespējas procesā
 • Pārstāvība juridiskās personas reorganizācijas un likvidācijas procesā
 • Komersanta šķīrējtiesas pakalpojumi
 • Parādu piedziņa

 

EIRO TEMĪDA uzskata, ka veiksmīgs uzņēmumus vienmēr sākas ar kreatīvu biznesa ideju un profesionālu jurista konsultāciju – jurists informēs par normatīvajām prasībām jūsu idejas realizācijai un ieteiks labāko komercdarbības veidu no kā atkarīga jūsu turpmākā darbība un uzņēmuma attīstības iespējas. EIRO TEMĪDA ir pieredzējis birojs, kurš jaunā vai esošā uzņēmuma vadītājam ļauj koncentrēties uz galveno – sava biznesa attīstību, aizmirstot par ikdienišķām juridiskām formalitātēm. Strīdu gadījumos ievērosim konfidencialitāti un vispirms veicināsim strīdu risināšanu sarunu ceļā, lai neciestu uzņēmuma reputācija.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Visu veidu dokumentācijas izstrāde, sākot ar uzņēmumu reģistrāciju, veiksmīgu turpmāko darbību un beidzot ar maksātnespējas procesa uzraudzību un uzņēmuma likvidāciju. Palīdzam izvēlēties visizdevīgāko komercdarbības formu, sagatavojam visus dokumentus uzņēmumu dibināšanai un  grozījumu veikšanai Uzņēmumu reģistrā.

Svarīgi:

 • Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvija ir pievienojusies eirozonai, stājās spēkā grozījumi vairākos normatīvajos aktos, aizstājot tajos esošās summas latos ar summām eiro.  Jāņem vērā, ka uzņēmumam pāreja uz eiro nozīmēs ne tikai izmaiņas grāmatvedības un IT jomā, bet arī izmaiņas Uzņēmumu reģistrā esošajos dokumentos, jo būs jāveic pamatkapitāla pārrēķināšana uz eiro.  SIA, AS – jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 30.jūnijam. Kooperatīvām sabiedrībām – jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 • Minimālais pamatkapitāla apmērs šobrīd SIA – 2800 EUR, mazkapitāla SIA – 1 EUR, AS – 35 000 EUR.
 • Notariāls parakstu apliecinājums obligāti nepieciešams sekojošiem Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem – pieteikumam par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;par personālsabiedrības biedru ar pārstāvības tiesībām maiņu vai to pārstāvības tiesību izmaiņām; par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu; par prokūras izdošanu vai atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;par izmaiņām valdē; par izmaiņām padomē; par grozījumiem statūtos; par likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu; piekrišanai ieņemt valdes locekļa amatu (izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli); piekrišanai ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu; dalībnieku reģistra nodalījumam; pilna statūtu teksta jaunai redakcijai, ja pieņemts lēmums par statūtu grozījumiem;
 • Paraksta notariāls apliecinājums nav nepieciešams, ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski -parakstīti ar drošu elektronisko parakstu!

 

Noderīgas saites:

LR Uzņēmumu reģistrswww.ur.gov.lv

Pasaules reģistru saraksts un mājas lapas – http://www.ecrforum.org/worldwideregisters/

Eiropas biznesa reģistrs –   http://www.ebr.org/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija http://www.sprk.gov.lv/kategorija/Komersantiem

Lursoft – uzņēmumu datu bāzes http://www.lursoft.lv/