Jaunajai nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanas kārtībai Latvijā – divi gadi

2014.gada jūnijā Ministru Kabineta pieņemtie “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” ir palīdzējuši ievērojami sakārtot atlīdzību aprēķināšanas un izmaksu sistēmu visām iesaistītajām pusēm.To, ka patlaban spēkā esošā kārtība irpozitīvi vērtējama, atzīst arī dažādu nozaru eksperti un sabiedriskās organizācijas.“Šobrīd spēkā esošā likumdošana nosaka, ka Latvijā, tāpat kā lielākajā daļā Eiropas valstu, ir noteikts vienots maksimālais kompensāciju apmērs par personai nodarītajiem zaudējumiem, kas sevī ietver arī nemateriālos zaudējumus. Lai arī ir ļoti grūti naudā izmērīt cietušo vai tuvinieku sāpju un ciešanu apmēru, tomēr apdrošinātājiem tas ir un būs jādara arī turpmāk. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai sistēmu regulējošie normatīvie akti darbotos nevainojami un tos respektētu visas iesaistītās puses,” stāstaLatvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

To, ka Latvijā patlaban spēkā esošā nemateriālo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība ir veiksmīga un progresīva salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo, atzīst arī nozares eksperti. Šī gada sākumā pēc LTAB iniciatīvas uz diskusiju par nemateriālo zaudējumu atlīdzināšanas kārtību un apmēriem pulcējās 11 speciālisti, kuri pārstāv finanšu uzraudzības jomu, kā arī satiksmes un transporta nozares Latvijā un Vācijā. “Diskusijas dalībnieki vienprātīgi atzina, ka patlaban spēkā esošie MK noteikumi ir profesionāli izstrādāti, turklāt tajos paredzētoskompensāciju izmaksāšanas principus, iespējams, varētu izmantotar apdrošināšanu nesaistītās lietās,nosakot nemateriālo zaudējumu apmērus,” norāda LTAB valdes priekšsēdētājs.

J.Abāšins norāda, ka, piemēram, atbilstoši2016.gadā valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, cietušajam, kurš šogad iekļuvis CSNg un guvis smagus miesas bojājumus, atlīdzība par nemateriālajiem zaudējumiem sakarā ar fizisku traumu būtu ne mazāk kā 9250 eiro,bet tā varētu būt arī ievērojami augstāka, ņemot vērā katru CSNg gūto miesas bojājumu. Tas ir 16 reizes vairāk nekā bija paredzēts iepriekšējos MK noteikumos, kas bija spēkā līdz 11.07.2014. Ja smago traumu rezultātā cietušais kļūtuarī par 1.grupas invalīdu, tad apdrošināšanas atlīdzības kopējais apmērs cietušajam palielinātos vēl par 3700 eiro. Savukārt laulātajam un katram cietušā apgādniekam, apgādājamajam būtu tiesības saņemt 7400 eiro, kas ir aptuveni 50 reizes vairāk nekā iepriekš. Būtiski, ka cietušais atlīdzību par sev nodarīto kaitējumu saņem bezstrīdus kārtā no apdrošinātāja vai LTAB, nevis garu, dārgu un nogurdinošu tiesas procesu rezultātā.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Lai nodrošinātu sistēmas sekmīgāku darbību 2004.gadā tikaizveidots LTAB, apvienojotiesbiedrībāapdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā. Šobrīd LTAB apvienojušās šādas kompānijas – AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “Baltikums Vienna Insurance Group”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” UADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, AAS “Gjensidige Baltic”, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.

 

Papildus informācija

LTAB sabiedrisko attiecību konsultants

Gints Lazdiņš

Tālr: +371 29442282, E-pasts: gints@olsen.lv