• Līgumu sagatavošana
 • Līgumu analīze
 • Līgumu noslēgšana
 • Darījumu noformēšana pie notāra
 • Dāvinājuma apstrīdēšana
 • Ķīlas (komercķīlas vai hipotēkas) reģistrēšana
 • Īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā
 • Pirmpirkuma tiesības

Nekustamā īpašuma iegāde, pārdošana un dāvināšana (kā arī citāda atsavināšana) ir nopietns lēmums un prasa apdomību un juridiskas zināšanas, lai nodomātais darījums būtu spēkā. EIRO TEMĪDA juristi ļaus ietaupīt laiku un izvairīties no kļūdām. Iesakām ikreiz piesaistīt speciālistu, kas izvērtēs darījuma izdevīgumu un otras puses labticīgumu.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Iesakām klienta situācijai piemērotāko un izdevīgāko līguma (darījuma) un tā noslēgšanas veidu. Līgumu noslēgšanā rūpējamies par pilnīgu klienta interešu aizsardzību, brīdinot  par sekām un pienākumiem, kas izriet no līguma noslēgšanas. Pārbaudām darījumu likumību.

Svarīgi:

 • Ja līguma tekstu sagatavo otra puse – nesteidzaties ar darījumu noslēgšanu, veltiet pietiekami daudz laika, lai vienatnē vai ar savu juristu iepazītos ar piedāvāto līguma tekstu un obligāti piedāvājiet savus nosacījumus  līguma papildināšanai vai grozījumus, ja nepieciešams
 • Ja līgumu vēlaties sagatavot pats – ļaujiet to darīt EIRO TEMĪDA juristam, kurš ne tikai sagatavos līguma tekstu, bet arī izskaidros visus no līguma izrietošos pienākumus, tiesības, riskus.
 • Pirms apsverat iespēju iegādāties nekustamo īpašumu, noskaidrojiet vai pārdevējam ir pieder īpašumtiesības uz pārdošanas objektu. Noskaidrojiet vai īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. To varat izdarīt pieprasot zemesgrāmatu nodalījuma datorizdruku no Tiesu administrācijas (www.ta.gov.lv) vai elektroniski meklējot īpašumu pēc nodalījuma numura, kadastra numura, īpašuma noskaukuma vai adreses – https://www.zemesgramata.lv/?act=14&ln=lv&dbid=0 .
 • Pirms iegādāties vai pārdot īpašumu, jānoskaidro vai īpašums ir laulāto kopīgā manta, vai ir otra laulātā piekrišana. Tikpat svarīgi ir neaizmirst pirmpirkuma tiesības, kā arī noskaidrot vai nekustamais īpašums nav ieķīlāts vai citādi apgrūtināts un vai iepriekšējais īpašnieks nav atstājis nenomaksātus komunālo pakalpojumu parādus.

Noderīgas saites:

Ar zemesgrāmatām saistītās nodevas. http://www.zemesgramata.lv/default.asp?cid=132

Valsts zemes dienests. http://www.vzd.gov.lv/lv/

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls. Kadastra informācijas sistēma. Valsts adrešu reģistrs. https://www.kadastrs.lv/

VAS „Valsts nekustmie īpašumi” http://www.vni.lv/