Saites uz VSAA info un VID kalkulatoriem:

Maternitātes pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=680
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=2286&hl=1

Bērna piedzimšanas pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=668

Vecāku pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?lng=lv&cat=7766

Bērna kopšanas pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=669

Paternitātes pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=681

Ģimenes valsts pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=670

Slimības pabalsts
A lapas VID kalkulators http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=2285&hl=1
B lapas VSAA info
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=679

Bezdarbnieka statuss un pabalsts
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=34
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=678
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=2284&hl=1

Algas kalkulatori
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=2283&hl=1
http://www.vid.lv/lv/gramatveziem/algu_kalkulators
http://www.ludberks.lv/lv/to_bookkeeper/calc/

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=673

Valsts sociālais pabalsts – atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=674

Valsts sociālais pabalsts – atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=675

Bērna invalīda kopšanas pabalsts
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=2966

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=671

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=676