Informāciju par savu nekustamo īpašumu ieteicams pārbaudīt divreiz – vietnē “kadastrs.lv” atspoguļotā informācija par nekustamo īpašumu ne vienmēr sakrīt ar Valsts Zemes dienesta rīcībā esošo informāciju.
 
info-nekustamais-ipasums-parbaudit-2x