Ieturējumu kārtība uzturlīdzekļu, kompensāciju un administratīvo pārkāpumu lietās – likumdevēju centieni palielināt uzturlīdzekļu, kā arī saistībā ar noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu radušos prasījumu piedziņas iespējas.

Ieturejumu-kartiba