Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskais materiāls – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma

metodiskais-materials-iedzivotaju-ienakuma-nodoklis-no-nekustama-ipasuma-atsavinasanas-ienakuma