Galvinieka atbildība fiziskās personas maksātnespējas procesā – spriedumā lietā Nr.SKC-81/2017 Augstākā Tiesa risinājusi šo pretrunīgo tiesību jautājumu

Galvinieka-atbildiba-fiziskas-personas-maksatnespejas-procesa