Evakuācijas prasību pārkāpumi publiskās ēkās – kas par tiem liecina un kur var vērsties, lai ziņotu par tiem?

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem evakuācijas ceļos aizliegts:

  • cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem un slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm vai citādi ierobežot to atvēršanu no iekšpuses;
  • evakuācijai paredzētās durvis, kā arī pārejas uz būves daļām un izeju uz ārējām evakuācijas kāpnēm aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;
  • pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības;
  • izvietot dekorācijas, apdares materiālus (spoguļus vai citus gaismu atstarojošus pārklājumus) vai apgaismes iekārtas, kas var maldināt cilvēkus evakuācijas laikā. Šā punkta prasības attiecas arī uz cilvēku evakuācijai paredzētajām durvīm;
  • novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem;
  • izvietot uz grīdas segumu (pārklājumu) un dekorācijas, kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju.

Lai ziņotu par iespējamiem ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem, iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu jebkurā VUGD struktūrvienībā vai rakstīt e-pasta vēstuli: vugd@vugd.gov.lv.

Iespējamie pārkāpumi, kurus visbiežāk novēro publisko objektu apmeklētāji, ir saistīti ar evakuācijas ceļu un durvju aizkraušanu ar priekšmetiem, kas varētu aizkavēt cilvēkus izkļūšanu no telpām evakuācijas gadījumā.

 

Lapas papildus informācijai:

Ugunsdrošības noteikumi

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

VUGD: instrukcija ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes gadījumā