Ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz zemi zem ēkas – Latvijas Republikas Augstākā tiesa 08.06.2018. atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 05.05.2016. spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par īpašuma tiesību atzīšanu uz izpirkuma tiesību pamata.
 
ekas-ipasniekam-ir-pirmpirkuma-tiesibas-uz-zemi-zem-ekas