Ēka uz nomātas zemes – Latvijā izņēmuma kārtā pieļauta situācija, kad zeme pieder vienam īpašniekam, bet ēkas uz tās – citam. Ieskats risināmajās problēmās.

eka-uz-nomatas-zemes