drosas-paroles

Papildinājumi

1.
Vairumam cilvēku šādas sarežģītas paroles atecerēties ir gandrīz neiespējami.
Šajā sakarā mēs, Eiro Temīdas komanda iesakām izmantot tā saucamās paroļu “maku” datorprogrammas.
Kā priekš galda un klēpja datoriem, tā arī priekš mobilajām ierīcēm.
Priekšroku dodot atvērtā programmu koda (Open Source) risinājumiem.
Tādā veidā maksimāli nodrošinoties pret šo ļoti sensitīvo datu noplūdi šo programmu izstrādātāju rokās.
2.
Ja ir iespējams, izmantojiet 2 faktoru autentifikāciju, priekšroku dodot aparātiskajiem tokeniem, kas ir savienojami ar galda vai klēpja datoriem.
Dārgākie aparātisko tokenu modeļi spēj savienoties arī ar mobilajām ierīcēm, izmantojot tā saucamos tuvā lauka sakarus (NFC – Near Field Communications), bet tā ir jauna opcija intensīvas izstrādes stadijā.
Ir ziņas, gan aparātiskie tokeni, gan arī mobilie telefoni tiek zaudēti vienādi bieži. Taču aparātiskos tokenus sakompromitēt ir grūtāk, nekā mobilos telefonus.
3.
Interneta vietne “Have i been pwned?” piedāvā iespēju pārbaudīt, vai Jūsu lietotājvārds, vai arī E-pasta adrese neatrodās hakeru iegūtajās un publiskotajās paroļu datu bāzēs.