Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula ir nesaprasts dokuments. Nepietiekama uzmanība tiek pievērsta plašākai mūsdienu sociāli politiskajai realitātei, kuras daļa ir datu masveidīga vākšana un ar kuras negatīvajām sekām vienā vai citā veidā saskaras liela daļa sabiedrības.   datu-regulas-aizstaviba