Personas dati un Vispārīgā datu aizsardzības regula – skaidrojums: materiāls, kurā vienkārši un saprotami atbildēts uz jautājumiem par personas datu aizsardzību.

Personas-dati-un-Vispariga-datu-aizsardzibas-regulas-SKAIDROJUMS