Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas komentāri un vadlīnijas – lai veicinātu vienotas terminoloģijas izmantošanu datu aizsardzības jomā, rakstu klāstu papildina Datu valsts inspekcijas skaidrojums par atsevišķiem datu aizsardzības jēdzieniem un terminiem.

datu-aizsardzibas-regulas-piemerosana