Ceļa servitūts – mana zeme cita labumam – ja domstarpības par ceļa servitūtu īpašnieki nevar atrisināt pārrunu ceļā, vienīgais risinājums – vērsties tiesā.

Cela-servituts