Ko paredz likuma grozījumi par čaulas kompānijām – saskaņā ar minētā likuma grozījumiem par čaulas kompānijām uzskata tādus uzņēmumus: kuri nevar pamatot savu saimniecisko darbību, kuri reģistrēti valstīs, kas neprasa iesniegt finanšu pārskatus, kuriem nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas.
 
caulas-kompanijas