Bērna intereses un tiesvedība – ieskats vienā lietā par vardarbību ģimenē, Latvijas Radio piedāvā ieskatīties vienā šajā tiesvedībā, nenostājoties nevienā pusē, bet skaidrojot, vai šādos ilgos tiesas procesos tiek ievērotas bērnu intereses.

Berna-intereses-un-tiesvediba