Autozagļi izmanto tehnikas progresu – profesionāliem zagļiem esot nepieciešami ne vairāk kā divi mēneši, kādreiz pat pāris nedēļas, lai uzlauztu jebkuru vismodernāko automašīnas pretzagšanas sistēmu.

Autozagli-izmanto-tehnikas-progresu