About Akmens

This author has not yet filled in any details.
So far Akmens has created 62 blog entries.

Bezmaksas juridiskā konsultācija pa telefonu – 67270292

2021-08-19T08:33:17+00:00

Latvijas Republikas Satversmē pie cilvēka pamattiesībām pieskaitītas tiesības uz pieeju tiesai un tiesības uz advokāta palīdzību, tādēļ labdarības mērķu vadīti EIRO TEMĪDA juristi piedāvā telefoniski sniegt juridisku konsultāciju pro bono publico (BEZ MAKSAS sabiedrības labā – latīņu val.) Telefonisku bezmaksas juridisko konsultāciju iespējams saņemt katru darba dienu laika posmā no plkst. 10:00-16:00 zvanot pa tālruni: 67270292 . Īpaši [...]

Bezmaksas juridiskā konsultācija pa telefonu – 672702922021-08-19T08:33:17+00:00

[ 122 ] – Notāri un juristi – kur ir atšķirība?

2017-06-28T08:01:10+00:00

Notāri un juristi– kur ir atšķirība?   Cienījamie lasītāji, es jums izstāstīšu divus stāstus par notāriem. Stāsti ir dažādi, bet morāle tajos ir viena. Tātad... Vienai omītei bija mazmeita. Laba meitene, gandrīz Sarkangalvīte. Tāpēc omīte nolēma nodot viņai mantojumā dzīvokli. Tikai viena problēma – dzīvokli sākumā vajadzēja privatizēt. Diemžēl omīte savos 60 gados tā arī [...]

[ 122 ] – Notāri un juristi – kur ir atšķirība?2017-06-28T08:01:10+00:00

LAULĀTO MANTISKĀS ATTIECĪBAS

2017-02-09T06:32:28+00:00

Laulības līgums Laulāto kopmantas sadale Dzīve ir neparedzama, tādēļ laulāto mantiskajām attiecībām jābūt sakārtotām jau pašā laulības sākumā. Par piedāvājumu otram laulātajam noslēgt laulību līgumu nav jākaunas, šobrīd tas ir modernas un par nākotni domājošas ģimenes standarts. Laulāto kopmantas sadale var būt garšs un sarežģīts process, tādēļ iesakam ietaupīt galvas sāpes un uzticēt procesu profesionālam [...]

LAULĀTO MANTISKĀS ATTIECĪBAS2017-02-09T06:32:28+00:00

BĒRNA UN VECĀKU TIESĪBAS

2014-07-10T15:25:11+00:00

Paternitātes atzīšana, apstrīdēšana Bērna aizgādība (aizgādības nodibināšana, aizgādības atņemšana) Tikšanās ar bērnu (saskarsmes tiesība) Alimenti (uzturlīdzekļu piedziņa) Adopcija Strīdi, kas saistīti ar bērna izcelšanos, aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem visupirms ir risināmi sarunu ceļā. Lai aiztaupītu emocionālus pārdzīvojumus vecākiem un galvenais - bērniem, EIRO TEMĪDA kvalificēti juristi palīdzēs nodrošināt taisnīgumu jūsu ģimenē. Mēs, EIRO TEMĪDA: [...]

BĒRNA UN VECĀKU TIESĪBAS2014-07-10T15:25:11+00:00

STRĪDU RISINĀŠANA, TIESVEDĪBA

2017-02-09T06:32:29+00:00

Pārstāvība civillietā Pārstāvība administratīvā lietā Aizstāvība krimināllietā Tiesvedība pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesā Konstitucionālās sūdzības sagatavošana iesniegšanai Satversmes tiesā Pārstāvība Satversmes tiesā Sūdzības sagatavošana Eiropas Cilvēktiesību tiesai („Strasbūras” tiesai) Strīdu risināšana šķīrējtiesā, mediācijas procesā Tiesvedība – tā ir māksla un juristi – mākslinieki. EIRO TEMĪDA juristi māk pārliecināt, pasniegt sarežģīto vienkārši un skaidri [...]

STRĪDU RISINĀŠANA, TIESVEDĪBA2017-02-09T06:32:29+00:00

MAKSĀTNESPĒJA, BANKROTS

2017-02-09T06:32:29+00:00

Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas pieteikums tiesai Sūdzība par administratora rīcību Kreditora pieteikums Pārstāvība kreditoru sapulcēs Saistību dzēšanas plāns Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu noteikts parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj veikt parādu saistību izpildi. Tā var tikt pasludināta gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.  Tiesību zinātnieki ir atzinuši,1 ka maksātnespēja ir labākais veids, kā fiziskajai personai dot iespēju [...]

MAKSĀTNESPĒJA, BANKROTS2017-02-09T06:32:29+00:00

ĪPAŠUMA PIRKŠANA, PĀRDOŠANA UN DĀVINĀŠANA

2014-07-02T07:16:58+00:00

Līgumu sagatavošana Līgumu analīze Līgumu noslēgšana Darījumu noformēšana pie notāra Dāvinājuma apstrīdēšana Ķīlas (komercķīlas vai hipotēkas) reģistrēšana Īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā Pirmpirkuma tiesības Nekustamā īpašuma iegāde, pārdošana un dāvināšana (kā arī citāda atsavināšana) ir nopietns lēmums un prasa apdomību un juridiskas zināšanas, lai nodomātais darījums būtu spēkā. EIRO TEMĪDA juristi ļaus ietaupīt laiku un izvairīties no [...]

ĪPAŠUMA PIRKŠANA, PĀRDOŠANA UN DĀVINĀŠANA2014-07-02T07:16:58+00:00

MANTOŠANA

2017-02-09T06:32:29+00:00

Testamenta sastādīšana un apstrīdēšana tiesā Mantojuma līguma sastādīšana un apstrīdēšana tiesā Mantojuma pieņemšana un dalīšana Neatraidāmo mantinieku aizsardzība Mantojuma prasība tiesā Radniecības konstatēšana tiesā Ikviens vēlas, lai viņa dzīves laikā iegūtā manta un tiesības pēc nāves nokļūtu īstās rokās un ikvienam zināms, ka vislabāk visas formalitātes nokārtot jau dzīves laikā. EIRO TEMĪDA palīdzēs noformēt testamentus [...]

MANTOŠANA2017-02-09T06:32:29+00:00

AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLLIETĀ

2017-02-09T06:32:29+00:00

Cietušās personas iesnieguma sagatavošana policijai Cietušā pārstāvība kriminālprocesā Apsūdzētā aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā – policijā un prokuratūrā Apsūdzētā aizstāvība tiesā Atlīdzības piedziņa no valsts attaisnojoša tiesas sprieduma gadījumā Vienošanās ar prokuratūru Izlīguma noslēgšana ar cietušo LR Satversmes 92.pants nosaka: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina [...]

AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLLIETĀ2017-02-09T06:32:29+00:00