Atceļ likuma normas kas ierobežoja kasācijas iespējas kriminālprocesos – Satversmes tiesa atzinusi Kriminālprocesa likuma 573. panta otro daļu un trešo daļu, ciktāl tā neparedz, ka lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību norādāmi tā motīvi, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei.
 
atcel-likuma-normas-kas-ierobezoja-kasacijas-iespejas-kriminalprocesos